اس ام اس های تیکه دار و غمگین
اس ام اس های تیکه دار و غمگین
2 مرداد 1395 ساعت 19:48 | بازديد : 85 | نويسنده : | ( نظرات )
می گویند : ساده می نویسی …
از من می خواهند به نوشته هایم شاخ و برگ دهم …
آنها گناهی ندارند ، نمی دانند که دیگر کار ما از شاخ و برگ گذشته است !
مهم ریشه بود که تیشه خورد …

*

*

سفت بغلش کن
محکم ببوسش
نگران نباش
کم کم به اين يکي هم عادت مي کني
زانو رو میگم

*

*

قـــــدم نــــزن!!!
این جــا…
این شعـــر ها ، آن قدر بارانی اند...
که می ترســم تمام لحظه هایت خیس شوند…!

*

*

یه روز تو پارک نشسته بودم داشتم تو گوشی فیس بوکمو چک میکردم یه پسر 5 یا 6 ساله امد گفت عمو یه ادامس میخری گفتم همرام پول کمه ولی میخای بشین کنارم الان دوستم میاد میخرم گفت باشه نشست بعد مدتی گفت :عمو داری چیکار میکنی گفتم تو فضای مجازی میگردم گفت اون دیگه چیه عمو خواستم جوابی بدم که قابل درک یه بچه ی 5 6 ساله شه گفتم عمو فضای مجازی جایه که نمیتونی چیزی لمس کنی ولی تمام رویاهاتو اونجا میسازی گفت عمو فضای مجازیو دوس دارم منم زیاد میرم گفتم مگه اینترنت داری گفت نه عمو بابام زندانه نمیتونم لمسش کنم ولی دوسش دارم مامانم صبح ساعت 6 میره سره کار شب ساعت 10 میاد که من میخابم نمیتونم ببینمش ولی دوسش دارم وقتی داداشی گریه میکنه نون میریزیم تو اب فک میکنیم سوپه تاحالا سوپ نخوردم ولی دوسش دارم صب خاهرم میره بیرون چون پول نداریم میگن تن فروشی میکنه ولی نمیفهمم وقتی میاد خونه تنش سر جاشه من دوس دارم درس بخونم دکتر بشم ولی نمیتونم مدرسه برم باید کار کنم مگه این دنیای مجازی نیست عمو ؟ اشکامو پاک کردم نتونستم چیزی بگم فقط گفتم اره عمو دنیای تو مجازی تر از دنیای منه.

*

*

פֿבایا!   زنבگے مرا ڪشت!   ڪمے مرگ         لطفا....

*

*

برایمـ از بازار یڪ بغض خوب بخر . . .

این بغضـے ڪہ م‍ن دارم . . ؛

هر روز مـے شڪنـد . . .!

*

*

وقتی یکی میپرسه : خوبی ؟

ی جوری بگین مرسی

ک بفهمه چ سوالِ احمقانه ای پرسیده

*

*

محکم ببار باران نـــــــــــــم نــــــــــم علاج زخمـــــــــهایم نیست…

*

*

ﺑﻌﺪ ﻣﺮﮔﻢ ... ﺭﻭﯼ ﺳﻨﮓ ﻗﺒﺮﻡ ؛ ﻧﻪ ﻧﺎﻡ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ، ﻧﻪ ﻧﺸﻮﻧﯽ !
ﻓﻘﻂ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ﮐﻪ ﺭﻭﺯﯼ ﻫﺰﺍﺍﺍﺍﺭ ﺑﺎﺭ ﻣُﺮﺩﻩ ﻭ ﺯﻧﺪﻩ ﺷﺪﻩ ...
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻗﺒﺮ ﯾﻪ ﻧﻔﺮ ﻧﯿﺴﺖ ...!
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﯾﻪ ﺗﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﺎ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻪ ﮔﻮﺭ ﺷﺪﻩ ﺧﻮﺍﺑﯿﺪﻩ ... ﺍﺻﻼ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ،
ﺍﯾﻨﺠﺎ ﮐﺴﯽ ﺩﻓﻦ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺶ ، ﻣُﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﻩ !
ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ ... ﺍﻭﻥ ، ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻧﮑﺮﺩ ! ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣُﺮﺩ !!
ﺍﻭﻥ ... ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﯿﻦ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩﻡ ،
ﺟﻮﻥ ﺩﺍﺩ …
ﺁﺭﻩ ...
ﺑﺎ ﺧﻂ ﺩﺭﺷﺖ ﺑﻨﻮﯾﺴﯿﺪ :
ﺍﯾﻨـﺠﺎ ﯾـﻪ ﻧﻔـﺮ ﺑﺪﺟـﻮﺭﯼ ﻣُـﺮﺩﻩ !!!

*

*

نمی دانی چه دردی دارد وقتی حالم در واژه ها هم نمی گنجد !

*

*

※ﺭﺍﺑـﻄــﻪ ﺍﯾﺠــــــﺎﺩ ﮐـُﻦ ✔

ﻭﻟــﯽ ﻭﺍﺭﺩِ ﺭﺍﺑﻄــــــﻪ ﯼ ﮐﺴــــــﯽ ﻧﺸــﻮ✘

”ﺣﯿــــــﻮﺍﻧﺎﺕ ﻫـﻢ ، ﺑــﻪ ﺟـُﻔـﺖ ﻫــﺎﯼ ﯾﮑــﺪﯾﮕــﺮ ﮐــــﺎﺭﯼ ﻧــﺪﺍﺭﻧــﺪ”※

*

*

دلم میخواهد بخوابم مثل ماهی

حوضمان ک چند روزیست

روی آب خوابیده....!!!

*

*

رفیق!!
پیراهنم را بزن بالا...
کمرم را دیدی؟
نترس چیزی نیست...!
اینها فقط جای خنجرند، من نفهمیدم در رفاقت چه شد!!
"تو مواظب باش"

*

*

ﻭ ﺟﺎﯾﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪﻡ ...
" ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺏ ﻣﯽ ﺟﻨﮕﻨﺪ
ﻭ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺧﻮﺏ ﺟﻨﮕﯿﺪﻥ ﺭﺍ ﻣﯽ ﻓﻬﻤﻨﺪ
ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ...
ﺑﺎ ﺍﻭ ،
ﻭ ﺍﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ...
ﺑﺮﺍﯾﺶ، "
ﻭ ﺁﺧﺮ ﺳﺮ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﺸﺎﻥ ﺑﺮﻧﯿﺎﯾﺪ
ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺷﺎﯾﺪ
ﻭ ﻣﻦ ﺷﻮﺍﻟﯿﻪ ﯼ ِﺳﯿﺎﻫﯽ ﺑﻮﺩﻡ
ﮐﻪ ﺳﻪ ﺟﻨﮓ ﺭﺍ ﺑﺎﺧﺖ
ﻭ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻗﻠﻤﺮﻭﺍﺵ ...
ﯾﮏ ﺗﻪ ﺭﯾﺶ ﻣﺎﻧﺪﻩ
ﯾﮏ ﺟﻌﺒﻪ ﯼ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﭼﺮﻣﯿﻦ
ﻭ ﺧﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ " ﮐﻼﻩ ﺧﻮﺩ " ﻭ " ﺯﺭﻩ " ﺍﺵ ک
ﺟﺎﯼ ﺳﺎﻟﻢ ﻧﻤﯽ ﺑﯿﻨﯽ ﺩﺭ ﺁﻥ...

*

*

✘ از وقتی آسِ دلــم بُریـــده شد
شــاهِشم تحویـــل نگرفتم . . .
✘چه برســـــه به تـــــو که سربـــــــــازی ...

*

*

❂ دﻟﻢ ☜ ﺗﻨﮓ ﺑﻮﺩ ☞
ﺻﺪﺍﻡ ☜ ﻏﻢ ﺩﺍﺷﺖ
❂ ﭼﺸﺎﻡ ☜ ﮔﺮﯾﻪ ☞
▶▶ ﻭﻟﯽ ﺣﺎﻻ ◀ ◀
✘ ﺩﻟﻢ ﺳﻨﮕﻪ✘ ❂
❂ ✘ ﺻﺪﺍﻡ ﺧﻨﺪﻩ ✘
❂✘ﭼﺸﺎﻡ ﺑﯽ ﺭﺣﻢ ﺑﯽ ﺭﺣﻤﻪ✘

*

*

از دلــــتنــــگی چیزی شـنیــده ای???

مثل این است که دســتت را با کــاغـذ بریده باشی!
زخمی نمــیـــزند،
خونی نمــیــریزد،
ولــــی . . . .
میــســوزاند؛

"عجـــیـــــــب میـســـوزانـد"

*

*

ببخش باران… ببخش که تو میباری و ما شسته نمیشویم …|
امتياز مطلب : 0
|
تعداد امتيازدهندگان : 0
|
مجموع امتياز : 0


مطالب مرتبط با اين پست
مي توانيد ديدگاه خود را بنويسيد


نام
آدرس ایمیل
وب سایت/بلاگ
:) :( ;) :D
;)) :X :? :P
:* =(( :O };-
:B /:) =DD :S
-) :-(( :-| :-))
نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

آپلود عکس دلخواه:
بک لینک در 550 (وبلاگ و وبسایت) با اتوریتی بالا

منوي کاربري


عضو شويد


نام کاربری
رمز عبور

:: فراموشي رمز عبور؟

عضويت سريع

نام کاربری
رمز عبور
تکرار رمز
ایمیل
کد تصویری
نويسندگان
خبرنامه
براي اطلاع از آپيدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شويد تا جديدترين مطالب به ايميل شما ارسال شودتبلیغات متنی
چت باکس

نام :
وب :
پیام :
2+2=:
(Refresh)

دانلود اهنگ شاددانلود رمان عاشقانه بدون سانسور سیستم وبلاگدهیخرید هاست لینوکس طراحی چتروم در تبریزکانکس مسکونی ارزانثبت شرکت ارزان قیمت بیت کوئینسایت طراحیازاد طرح دانلود بازی بدون سانسور دانلود والپیپر عاشقانه جدید دانلود فیلم خارجیدانلود کلیپ خنده دار آشپزی ایرانیعکس نوشته های عاشقانه دانلود نرم افزار 2017 اطلاعات پزشکی پنل اس ام اس انجمن تفریحی حد و حدود دکوراسیون داخلی اداری مجله پوست و مو رابطه جنسی در دوران عقد سایت قرانی دانلود موزیک جدید عکس و بیوگرافی دانلود بازی انلاین دنا موو دانلود نرم افزار سایت سرگرمی تکناز شلوغ چت الوند وب فیلم ایرانی 96 تور اروپا ارزان مجله خودرو خارجی بازی اندروید رایگان دانلود اهنگ قدیمی دعای خوابدعا برای پولدار شدن خبرگزاری بورس دانلود اهنگ ایرانی دانلود عکس متن داربای کاسیو اخبار روز ایران و جهان سایت تفریحی و سرگرمی دانلود آهنگ جدید احسان خواجه امیری ضرب المثل های خنده دار دانلود بازی چند نفره اندروید قیمت انگشتر جواهر سایت ماشین خودرو برلیانس محصولات ورزشی دانلود کلیپ آموزش رقص دانلود نرم افزار تلگرام دانلود عکس عاشقانه اخبار سیاسی اس ام اس آرزوی سفر خوش آلاله چت مجله غزاله دانلود عکس اس ام اس تولد عاشقانه دانلود والپیپر اچ دی دانلود آزمون رشته ریاضی دانلود نرم افزار دوست دختر یابی دانلود نرم افزار حسابداری رایگان تعرفه طراحی چت روم پایگاه خبری دانلود کتاب آموزش سحر و جادو قیمت خط موبایل ثابت مدل مانتو تنگ و کوتاه نمونه سوالات تافل دعا ثمانین ایه دانلود کلیپ جنیفر لوپز مدل لباس پاکستانی سایت تفریحی سرگرمی سایت تفریحی سرگرمی دانلود موزیک ایرانی